Obecní knihovna v Hrobicích

Služby

 • půjčování stálého knihovního fondu - k 31. 12. 2017 měla obecní knihovna k dispozici 1.716 knih + 5 stolních her + 1 CD (Čtyřlístek)
 • půjčování výměnného fondu
  • dva výměnné soubory dohromady o 215 knihách
  • zvláštní výměnný soubor 
 • půjčování her pro děti - pro děti máme k dispozici pět her k zapůjčení domů - nebo je možné si je hrát přímo v obecní knihovně
 • knihy se půjčují vždy na jeden měsíc, tuto dobu lze před uplynutím lhůty prodloužit, pokud uvedenou knihu nemá jiný čtenář rezervovanou
 • internet pro veřejnost zdarma
 • černobílý tisk zdarma
 • registrační poplatky čtenáři neplatí, knihy se půjčují zdarma

Interiér knihovny Interiér knihovny

V roce 2007 obdržela knihovna v rámci projektu VISK3 grant z Ministerstva kultury ČR. Tato dotace byla použita k zakoupení automatického výpůjčního systému KP WIN SQL. Předtím knihovna prostřednictvím dotace z fondů EU obdržela počítač s přístupem na internet a tiskárnu.

V dubnu 2008 byl spuštěn automatizovaný výpůjční systém.

Na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Městem Slušovice poskytuje Obecní knihovnì v Hrobicích regionální služby Městská knihovna ve Slušovicích.

Výměnné soubory jsou zapůjčeny od Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

 Interiér knihovny Interiér knihovny

Interiér knihovny Interiér knihovny